U prostorijama Kreativnog centra Univerziteta Metropolitan u Nišu, u četvrtak 09. maja 2019. godine, održana je radionica „Proces regrutacije i selekcije kadrova“ za studente Fakulteta za menadžment. Radionicu je održala profesorka dr Milica Slijepčević sa Fakulteta za menadžment Univerziteta Metropolitan, u okviru nastave iz predmeta MK120 Integrisane marketing komunikacije i OM230 Upravljanje ljudskim resursima.

Radionica je obuhvatala sledeće teme:

  • Uvod u temu – teorijski aspekt marketing komunikacije i ljudskih resursa
  • Studija slučaja – kompanija Infostud
  • Radionica „Proces regrutacije i selekcije kadrova“  – intervju za poziciju marketing menadžera
  • Zaključna razmatranja

Studenti su stekli praktična iskustva u okviru radionice koju je održala profesorka Slijepčević, kao i  uvid u važnost međusektorske saradnje i komunikacije u kompaniji. Metropolitan univerzitet studentima pruža kako teorijsko znanje, tako i praktično iskustvo u savladavanju i boljem razumevanju gradiva kroz različite radionice.