FLOU centar za komunikacije kao nevladina organizacija koja se bavi obrazovanjem za održivi lokalni razvoj, zaštitu životne sredine, preduzetništvo i mala preduzeća, posebno sa ciljem da aktivira marginalizovano i ranjivo stanovništvo uspešno je realizovao projekat kroz donaciju IWC club-a a u saradnji sa Nonna Handmade. FLOU centar je zajedno sa Nonna Handmade sproveo program promocije modnog biznisa uz primenu tradicionalnih motiva u modernom dizajnu.

 

U okviru projekta, FLOU je angažovao grupu žena iz sela u zapadnoj Srbiji kako bi ih podučio Ipružio znanja u kreativnom stvaranjuz kroz tehnike: veza, tkanja, heklanja. Žene će primenom naučenih novih veština a učešćem u proizvodnji Nonna Handmade proizvoda zaraditi novac za sebe i svoje domaćinstvo. Donacija IWC-a cluba koristićena je za pružanje materijala u realizaciji obuke u prostorijama Nonna Handmade uz čiju pomoć ovaj projekat ne bi bio realizovan na ovako uspešan i dobar način.

Promocija proizvoda Nonna Handmade u čijoj izradi su učestovale žene obučene kroz ovaj projekata, održana je u Beogradu krajem septembra meseca 2019.godine. Žene iz ruralne zajednice su pored edukacije i sticanja novih veština  kroz projekat FLOU centra stekle dodatno samopuzdanje, snažniju socijalizaciju i dublje povezivanje sa zajednicom kao I profit. FLOU centar će nastaviti da učestvuje u promociji ovog vida edukacije I obuka za ranjivu grupa žena iz seoske zajednice zapadne Srbije.