• Neuromarketing, izazovi i trendovi

Neuromarketing, izazovi i trendovi – Milica Slijepčević, Nevenka Popović Šević, Ivana Radojević

2.860,00 RSD

Naučna monografija „Neuromarketing – izazovi i trendovi“, zajedničko delo autorki Prof. dr Milice Slijepčević, Doc. dr Nevenke Popović Šević i MSc Ivane Radojević, definiše i istražuje neuromarketing kao relativno novi marketinški kon- cept, implementiran kako u nauci, tako i u neposrednoj praksi. Nastala je kao rezultat višegodišnjeg izučavanja teorijske literature iz ove oblasti, kao i praćenja primene ovog inovativnog koncepta marketinga u praksi. Namenjena je prven- stveno studentima marketinga, ali i marketing stručnjacima i svim zaintereso- vanim pojedincima koji žele nešto više da saznaju i da se bave neuromarketingom, podjednako na naučnom i stručnom nivou.

Šifra proizvoda: K-016 Kategorija:

Opis proizvoda

Naučna monografija „Neuromarketing – izazovi i trendovi“, zajedničko delo autorki Prof. dr Milice Slijepčević, Doc. dr Nevenke Popović Šević i MSc Ivane Radojević, definiše i istražuje neuromarketing kao relativno novi marketinški kon- cept, implementiran kako u nauci, tako i u neposrednoj praksi. Nastala je kao rezultat višegodišnjeg izučavanja teorijske literature iz ove oblasti, kao i praćenja primene ovog inovativnog koncepta marketinga u praksi. Namenjena je prven- stveno studentima marketinga, ali i marketing stručnjacima i svim zaintereso- vanim pojedincima koji žele nešto više da saznaju i da se bave neuromarketingom, podjednako na naučnom i stručnom nivou.

Proučavajući nastanak neuromarketinga, autorke već u prvom poglavlju monografije neuromarketing stavljaju u fokus primene znanja potrošačke neuro- nauke. Poredeći tradicionalne istraživačke tehnike marketinga sa načinima is- traživanja u sferi neuromarketinga ističu izraženiju verodostojnost rezultata potonjeg. Jasno se daje prikaz na koji način neuromarketing kao nova market- inška paradigma ispituje individualne kupčeve senzore na osnovu kojih nak- nadno, marketing stručnjaci vešto kroje oglasna rešenja na bazi racionalnih i emocionalnih apela.

Visa Card Master Card Maestro Card Dina Card American Express
Visa Secure Master Card ID