Univerzitet Metropolitan, 22.12.2015. godine, odbrana završnog rada studentkinje Milice Jovanović, mentor doc.dr Milica Slijepčević.

Predsednik komisije prof. dr Vojko Saksida, Ivana Radojević M.A.

Iz predmeta “Ljudski resursi“, na temu “Volonterski menadžment“ Milica Jovanović je dobila najvišu ocenu.