Poštovani/a,
Upitnik koji je pred Vama, anoniman je i deo je istraživanja, na temu ponašanja potrošača u kupovini modnih proizvoda pre i tokom pandemije, koje se sprovodi u naučne svrhe. Popunjavanje ankete će trajati oko 5 minuta.
Zahvaljujemo se na izdvojenom vremenu i učešću u istraživanju.
Na kraju upitnika je potrebno kliknuti na dugme „Pošalji“. Ako želite da dobijete rezultate istraživanja, molimo Vas da ostavite svoju e-mail adresu.

  U nastavku sledi grupa pitanja koja se odnose na ponašanje potrošača u kupovini modnih proizvoda pre proglašenja pandemije, a nakon toga će biti navedena ista pitanja ali za period tokom trajanja pandemije.

  PITANJA KOJA SE ODNOSE NA PONAŠANJE POTROŠAČA U KUPOVINI MODNIH PROIZVODA PRE PROGLAŠENJA PANDEMIJE

  Kada sam, pre proglašenja pandemije, odlučivao/la koji modni proizvod ću kupiti...


  bio mi je veoma važan 5bio mi je važan 4ponekad mi je bio važan 3nije mi bilo toliko važan 2uopšte mi nije bio važan 1


  bio mi je veoma važan 5bio mi je važan 4ponekad mi je bio važan 3nije mi bilo toliko važan 2uopšte mi nije bio važan 1


  bila mi je veoma važna 5bila mi je važna 4ponekad mi je bila važna 3nije mi bila toliko važna 2uopšte mi nije bila važna 1


  bilo mi je veoma važno 5bilo mi je važno 4ponekad mi je bilo važno 3nije mi bilo toliko važno 2uopšte mi nije bilo važno 1


  bila mi je veoma važna 5bila mi je važna 4ponekad mi je bila važna 3nije mi bila toliko važna 2uopšte mi nije bila važna 1


  bilo mi je veoma važno 5bilo mi je važno 4ponekad mi je bilo važno 3nije mi bilo toliko važno 2uopšte mi nije bilo važno 1


  bila mi je veoma važna 5bila mi je važna 4ponekad mi je bila važna 3nije mi bila toliko važna 2uopšte mi nije bila važna 1


  bilo mi je veoma važno 5bilo mi je važno 4ponekad mi je bilo važno 3nije mi bilo toliko važno 2uopšte mi nije bilo važno 1


  bio mi je veoma važan 5bio mi je važan 4ponekad mi je bio važan 3nije mi bilo toliko važan 2uopšte mi nije bio važan 1


  bilo mi je veoma važno 5bilo mi je važno 4ponekad mi je bilo važno 3nije mi bilo toliko važno 2uopšte mi nije bilo važno 1


  bilo mi je veoma važno 5bilo mi je važno 4ponekad mi je bilo važno 3nije mi bilo toliko važno 2uopšte mi nije bilo važno 1


  bilo mi je veoma važno 5bilo mi je važno 4ponekad mi je bilo važno 3nije mi bilo toliko važno 2uopšte mi nije bilo važno 1


  bila mi je veoma važna 5bila mi je važna 4ponekad mi je bila važna 3nije mi bila toliko važna 2uopšte mi nije bila važna 1

  Pre proglašenja pandemije sam kupovao/la modne proizvode...


  skoro uvek 5često 4ponekad 3retko 2nikad 1


  skoro uvek 5često 4ponekad 3retko 2nikad 1


  skoro uvek 5često 4ponekad 3retko 2nikad 1


  skoro uvek 5često 4ponekad 3retko 2nikad 1


  skoro uvek 5često 4ponekad 3retko 2nikad 1


  skoro uvek 5često 4ponekad 3retko 2nikad 1


  skoro uvek 5često 4ponekad 3retko 2nikad 1


  skoro uvek 5često 4ponekad 3retko 2nikad 1


  skoro uvek 5često 4ponekad 3retko 2nikad 1


  skoro uvek 5često 4ponekad 3retko 2nikad 1


  skoro uvek 5često 4ponekad 3retko 2nikad 1


  skoro uvek 5često 4ponekad 3retko 2nikad 1


  skoro uvek 5često 4ponekad 3retko 2nikad 1

  PITANJA KOJA SE ODNOSE NA PONAŠANJE POTROŠAČA U KUPOVINI MODNIH PROIZVODA TOKOM TRAJANJA PANDEMIJE

  Kada odlučujem koji modni proizvod ću da kupim...


  veoma mi je važan 5važan mi je 4ponekad mi je važan 3nije mi toliko važan 2uopšte mi nije važan 1


  veoma mi je važan 5važan mi je 4ponekad mi je važan 3nije mi toliko važan 2uopšte mi nije važan 1


  veoma mi je važna 5važna mi je 4ponekad mi je važna 3nije mi toliko važna 2uopšte mi nije važna 1


  veoma mi je važno 5važno mi je 4ponekad mi je važno 3nije mi toliko važno 2uopšte mi nije važno 1


  veoma mi je važna 5važna mi je 4ponekad mi je važna 3nije mi toliko važna 2uopšte mi nije važna 1


  veoma mi je važno 5važno mi je 4ponekad mi je važno 3nije mi toliko važno 2uopšte mi nije važno 1


  veoma mi je važna 5važna mi je 4ponekad mi je važna 3nije mi toliko važna 2uopšte mi nije važna 1


  veoma mi je važno 5važno mi je 4ponekad mi je važno 3nije mi toliko važno 2uopšte mi nije važno 1


  veoma mi je važan 5važan mi je 4ponekad mi je važan 3nije mi toliko važan 2uopšte mi nije važan 1


  veoma mi je važno 5važno mi je 4ponekad mi je važno 3nije mi toliko važno 2uopšte mi nije važno 1


  veoma mi je važno 5važno mi je 4ponekad mi je važno 3nije mi toliko važno 2uopšte mi nije važno 1


  veoma mi je važno 5važno mi je 4ponekad mi je važno 3nije mi toliko važno 2uopšte mi nije važno 1


  veoma mi je važna 5važna mi je 4ponekad mi je važna 3nije mi toliko važna 2uopšte mi nije važna 1

  Tokom trajanja pandemije kupujem modne proizvode...


  skoro uvek 5često 4ponekad 3retko 2nikad 1


  skoro uvek 5često 4ponekad 3retko 2nikad 1


  skoro uvek 5često 4ponekad 3retko 2nikad 1


  skoro uvek 5često 4ponekad 3retko 2nikad 1


  skoro uvek 5često 4ponekad 3retko 2nikad 1


  skoro uvek 5često 4ponekad 3retko 2nikad 1


  skoro uvek 5često 4ponekad 3retko 2nikad 1


  skoro uvek 5često 4ponekad 3retko 2nikad 1


  skoro uvek 5često 4ponekad 3retko 2nikad 1


  skoro uvek 5često 4ponekad 3retko 2nikad 1


  skoro uvek 5često 4ponekad 3retko 2nikad 1


  skoro uvek 5često 4ponekad 3retko 2nikad 1


  skoro uvek 5često 4ponekad 3retko 2nikad 1


  Prvi/a postanem korisnik/ca istoga (pratim dešavanja u vezi modnog proizvoda koji me zanima, van granica naše zemlje)Kada neki modni proizvod vidim prvi put kod drugih, brzo postajemo korisnik/ca istoga (volim da dajem savete i informacije u vezi proizvoda koji koristim)Prihvatam nove modne proizvode i postajem njihov korisnik/ca pre velike većine („proseka“)Suzdržavam se od novih modnih proizvoda (postajem korisnik/ca nekog proizvoda tek kada ga većina ljudi oko mene ima – pod socijalnim pritiskom)Ne volim da menjam navike i proizvode kojima sam sklon/a

  Koliko ste impulsivni u kupovini modnih proizvoda putem interneta ukoliko su na popustu od...


  skoro uvek 5često 4ponekad 3retko 2nikad 1


  skoro uvek 5često 4ponekad 3retko 2nikad 1


  skoro uvek 5često 4ponekad 3retko 2nikad 1


  skoro uvek 5često 4ponekad 3retko 2nikad 1


  skoro uvek 5često 4ponekad 3retko 2nikad 1

  Koliko ste impulsivni u kupovini modnih proizvoda u fizičkoj prodavnici ukoliko su na popustu od...


  skoro uvek 5često 4ponekad 3retko 2nikad 1


  skoro uvek 5često 4ponekad 3retko 2nikad 1


  skoro uvek 5često 4ponekad 3retko 2nikad 1


  skoro uvek 5često 4ponekad 3retko 2nikad 1


  skoro uvek 5često 4ponekad 3retko 2nikad 1