Beograd, četvrtak 29. april 2018. U organizaciji Centra za komunikacije Flou, uz podršku Fakulteta za menadžment Univerziteta Metropolitan i Kompanije Hemofarm iz Vršca, u Kogresnom centru Hotela Envoy, održan je jedinstven događaj koji na edukativan način promoviše savremenu korporativnu kulturu kroz brigu o zdravlju menadžera i svih zaposlenih:“ FEBS Master Class – ZA BIZNIS JE POTREBNO SRCE“ 

Predavač je redovni profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu prof. dr Branislav Milovanović, aktivni član Evropske akademije nauka i umetnosti, predavač na Medicinskom fakultetu u Salcburgu, direktor Klinike za internu medicinu, osnivač i šef Neurokardioloske laboratorije u bolnici ‘’Bežanijska kosa’’, autor je više od 250 naučnih radova. Pofesor dr Branislav Milovanović je kroz sesije Master Class-a, koji Flou centar organizuje po prvi put, objasnio zašto samo zdravo srce može biti hrabro. Učesnici skupa koji su iz korporativnog menadžmenta i svi ostali koji su izuzetno zaiteresovano pratili izlaganje vodećeg eskperta u svetu za neurokardiolške smetnje srca, dobili su saznaja i informacije iz prve ruke kako da održe visok nivo spremnosti i daju pravi odgovor na sve izazove tržišne utakmice. Posebno su bili zastupljeni predstavnici kompanija i organizacija u čiju je savremenu korporativnu kulturu ugrađena briga o zdravlju menadžera i zaposlenih. U svetu godišnje umre oko 17 miliona ljudi od kardiovaskulranih bolesti. Najčešćii uzrok visokog stepena smrtnosti menadžera jeste upravo zanemarivanje sopstvenog zdravlja.

Prof. dr Branislav Milovanović je izjavio: ‘’Zahvaljujem se organizatoru Flou centru za komunikaciju na ideji da organizuje ovakav značajan skup. Želim da naglasim i da poručim svima, posebno onima koji se bave stresnim zanimanjima, da je neophodno da obrate pažnju i da oslušnu svoje srce, da prepoznaju signale koje srce uvek šalje, a koje nikako ne smemo da zanemarimo.“