Izabrani aktuelni tekstovi koji Vam mogu pomoći u unapređenju poslovanja Vaše kompanije ili sopstvene karijere.

Gareth Cartmen za sebe kaže da je “social cynic”

Gareth Cartman (@clevergareth)  je direktor Digitalnog marketinga u agneciji CLD nadomak Londona. Veoma je aktivan i produktivan, fokusiran je na sferu digitala. Sebe naziva socijalnim cinikom što objašnjava činjenicom da i pored toga što je [...]

Aktuelno|0 Comments

Digitalni trendovi koji će obeležiti 2016.

Izvor: http://www.marketingmreza.rs/digitalni-trendovi-koji-ce-obeleziti-2016/

Aktuelno|0 Comments

Odbrana završnog rada Milice Jovanović

  Univerzitet Metropolitan, 22.12.2015. godine, odbrana završnog rada studentkinje Milice Jovanović, mentor doc.dr Milica Slijepčević. Predsednik komisije prof. dr Vojko Saksida, Ivana Radojević M.A. Iz predmeta ''Ljudski resursi'', na temu ''Volonterski menadžment'' Milica Jovanović je [...]