Decembar 2015, Beograd

BIOGRAFIJA

Osnovnu i srednju školu završila je u Čačku. Na politikološkom smeru Fakulteta političkih nauka diplomirala je 1985. godine. Na postdiplomske studije na Fakultetu organizacionih nauka upisala se 1995. Položila je sve ispite predviđene programom i magistrirala početkom 2000. odbranom teze pod naslovom „Istraživanje, razvoj i promocija novog proizvoda humanog imunoglobulina anti G za intravensku upotrebu”, uz mentora prof. dr Đoku Maleševića.
Doktorsku disertaciju pod naslovom „Savremeni model integrisane korporativne komunikacije” odbranila je na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu 6. marta 2012. godine i time ispunila uslov da bude promovisana za doktora tehničkih nauka iz oblasti industrijskog inženjerstva i inženjerskog menadžmenta. Mentor na doktorskim studijama bila joj je prof. dr Leposava Grubić Nešić, predsednik komisije prof. dr. Ilija Ćosić, a članovi komisije prof. dr Milica Kostić Stanković sa FON-a u Beogradu, prof. dr Rado Maksimović sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu i prof. dr Zorica Uzelac sa istog fakulteta.

Od 1985. do 1986. godine radila je u prvoformiranoj Agenciji za marketing JSD „Partizan” na poslovima marketinga (promotivne aktivnosti, organizacija specijalnih događaja i rad s navijačima).

Od 1986. do 1989. godine radila je u „Udruženoj beogradskoj banci”, u Službi za ekonomske odnose sa inostranstvom, kao samostalni stručni saradnik zadužen za poslove refinansiranja.

Od 1990. do 1991. radi kao televizijski novinar i producent za TV Studio B, gde stiče dragoceno iskustvo sa medijima.

Od 1991. radila je u Institutu za transfuziju krvi Srbije, gde je obavljala čitav niz odgovornih poslova. Angažovala se na implementaciji i razvoju Nacionalnog programa Rh prevencije u Republici Srbiji. Tu je postigla izuzetne rezultate i kao sekretar „Rh kluba” uspela da animira dovoljan broj volonterki za saradnju, što je doprinelo povećanju proizvodnje humanog imunoglobulina anti G za intravensku upotrebu za preko 90 procenata. Obavljala je i odgovorne poslove sekretara Fondacije za podršku u sprovođenju Nacionalnog programa za prikupljanje i obradu krvi i krvnih derivata. U poslednje tri godine angažmana u Institutu za transfuziju krvi Srbije bila je šef Odseka za davalaštvo i odgovorna za izradu strategije, organizaciju i realizaciju Nacionalnog programa dobrovoljnog davalaštva krvi u Srbiji, u saradnji sa Crvenim krstom Srbije.

Od 7. februara 2005. stalno je zaposlena u kompaniji „Dunav osiguranje”, sa željom da iskustvo i znanje stečeno u neprofitnom sektoru obogati i karijeru nastavi u profitnom sektoru, to jest delatnosti osiguranja. Bila je menadžer za odnose s javnošću Kompanije „Dunav osiguranje” do 2009. godine, kada je, na njen predlog, formiran Sektor za odnose s javnošću.

Od 2009. do 2015. godine bila je direktor Sektora za odnose s javnošću Kompanije „Dunav osiguranje”, koji broji petnaest zaposlenih.

U decembru 2015. godine, usled nove reorganizacije U Kompaniji “Dunav osiguranje“, ukida se Sektor za PR i između ostalog, formira Službe za korporativne komunikacije i društveno odgovorno poslovanje na čelu koje je dr Milica Slijepčević.

Od 1. oktobra 2015 godine izabrana je za docenta na Univerzitetu Metropolitan (UM) u Beogradu, predaje Integrisane marketing komunikacije i Ljudske resurse na Fakultetu za menadžment i Modni marketing na Fakultetu za modni dizajn UM.

Od 2005. ima istraživačko zvanje istraživač saradnik, koje joj je dodelilo Nastavno-naučno veće Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu. Imala je i prezentacije na više međunarodnih kongresa iz oblasti marketinga i odnosa s javnošću.

Predavala je u školi komunikacije „Čovek čoveku”, a kao predavač iz prakse i na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, kao i na privatnom fakultetu u Banjaluci.

Bila je član nadzornog odbora Društva Srbije za odnose s javnošću (DSOJ), čiji je jedan od osnivača.

Član je Suda časti Društva Srbije za odnose s javnošću.

Član je Stručnog žirija za dodelu PRiznanja u domenu komunikacija DSOJ-a.

Član je European Association of Communication Directors (EACD-a) od 2010. godine.

Udata je i ima dva sina: Stefana (26) i Petra (22).

BIBLIOGRAFIJA

 1. Slijepčević, M, Gligorović, V, Ilić, V. i Rakić, Lj, Marketing zdravstvenih usluga, Bilten za transfuziologiju, Beograd, 1998. Br. 44, 2. Str. 75.
 2. Slijepčević, M, Ilić, V, Contribition to marketing activities of the national blood transfusion institute within the national blood reserves collection program, ISBT VII Evropski kongres, Pariz, jul 15/18, 2001. Knjiga abstrakata, 197, pp. 516.
 3. Slijepčević, M, Marketing aktivnosti vezane za promociju davalaštva krvi na Beogradskom univerzitetu, Bilten za transfuziologiju, Beograd, 2002, br. 47, 1-2, str. 75-78.
 4. Slijepčević, M, „Volonteri – doprinos davalaštvu”, Bilten za transfuziologiju, Beograd, 2003, br. 49, 1-2, str. 45-49.
 5. Slijepčević, M, „Analiza tržišta humanih intravenskih imunoglobulina kod nas”, Deveti međunarodni simpozijum organizacionih nauka, Zlatibor, Zbornik rezimea u elektronskom izdanju, 2004.
 6. Slijepčević, M, Media in favour voluntarz blood donation, Međunarodni kongres transfuziologa u Edinburgu, 2004, UK, Vox Sanguinis (2004) 87 (suppl. 3), S93-S145.
 7. Slijepčević, M, „PR aktivities of the National Blood Transfusion in the period of blood lack crisis”, Međunarodni kongres transfuziologa u Edinburgu 2004, UK, Vox Sanginuis (2004) 87 (suppl.3), S93-S145.
 8. Slijepčević, M, Makajić Nikolić, D, Kostić-Stanković, M, „Metodology of Socially Responsible Planning a Campaing Based on Targed Programming”, First Regional Conference of the European Decision Sciences Institute 2010, Barcelona, Espana, jul 2-3, 2010.
 9. Kostić Stanković, M, Makajić Nikolić, D, Slijepčević, M, „Planiranje društveno odgovorne kampanje sa višestrukim specijalnim događajem”, Menadžment, 2011, (ISSN 0354-8635, COBISS.SR-ID 110318855), str. 15-23.
 10. Dragana Makajić Nikolić, Milica Kostić Stanković, Milica Slijepčević, „Multiple special event timetabling using goal programming”, TTEM, Vol.7, No.1, 2/3 2012. Sarajevo, BiH.

OSTALO

 1. Predavač na Drugoj međunarodnoj konferenciji za odnose s javnošću „Nacionalni projekat Miloš Pavlović – strategija brenda”.
 2. Predavač iz prakse na privatnom fakultetu u Banjaluci „Medijska eksponiranost osiguravajućih društava u Srbiji”.
 3. Gost predavač iz prakse na FON-u „Integrisane korporativne komunikacije ’’Dunav osiguranja”.
 4. Predavač na nizu stručnih seminara iz oblasti PR-a.
 5. Član izdavačkog saveta lista Osiguranje, izdavač Kompanija „Dunav osiguranje”, Beograd.
 6. Član izdavačkog saveta i redakcije stručnog časopiosa Tokovi osiguranja, izdavač Kompanija „Dunav osiguranje”, Beograd.
 7. Član više žirija za ocenu učesnika na konursima iz oblasti odnosa s javnošću.